Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2015

HALONG BAY – DESCENDING DRAGON