Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

HALONG BAY – DESCENDING DRAGON